Revisorsyttrande enligt 13.6 och 14.8 aktiebolagslagen 20181207