Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med mera 20160818