Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kostnader med mera vd-program 20210416