Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kostnader med mera 20210416