Styrelsens för Episurf Medical AB (publ) (“Bolaget”) förslag till beslut om (A) minskning av AK med indragning av B-aktier 20160524