Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier 20160524