Styrelsens rapport över utbetald och innestående ersättning för ledande befattningshavare 20220311