Valberedningens för Episurf Medical AB (publ) förslag till beslut 20170522