Valberedningens yttrande enligt punkt 2.6 i svensk kod för bolagsstyrning 20160818