Valberednings yttrande enligt punkt 2.6 i svensk kod för Bolagsstyrning 20160524