VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2019/2022(B) 20190318