VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 20192022(A) 20190318