Villkor för teckningsoptioner 2021/2024 (B) vd-program 20210419