Villkor för teckningsoptioner 2021/2024 (C) vd-program 20210416