Villkor för teckningsoptioner 2021/2024(A) 20210416