Villkor för teckningsoptioner 2018/2021 (A) 20180305