Villkor för teckningsoptioner 2018/2021 (B) 20180305