Episealer® Condyle Solo inkluderas i Belgiens ekonomiska ersättningssystem

Belgiska RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) har beslutat att Episurf Medicals implantat Episealer® Condyle Solo ska omfattas av landets ekonomiska ersättningssystem för medicintekniska produkter. Bolagets implantat Episealer® Trochlea Solo beräknas erhålla motsvarande godkännande i juni.

Denna information lämnades för offentliggörande, 2015-05-19 15:52 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
 

”Genom att Episealer® Condyle Solo fått så kallad reimbursement i Belgien, det vill säga att operationen bekostas via statliga medel, kan patienter med smärtsamma ledskador kostnadsfritt behandlas med vårt patientunika implantat. Det är mycket viktigt att omfattas av det ekonomiska ersättningssystemet för att kunna bygga upp försäljningen i landet. Vår andra kommersiella produkt, Episealer® Trochlea Solo, räknar vi med att få inkluderad i ersättningssystemet i början av sommaren”, kommenterar Nina Bake, vd på Episurf Medical.

Beslutet att inkludera Episealer® Condyle Solo i Belgiens ersättningssystem gäller från och med början av maj 2015.

Episealer® Condyle Solo är ett implantat för behandling av brosk- och benskador i knäleden. Implantatet är bolagets första kommersiella produkt och marknadsgodkännande erhölls under 2013 i form av CE-märkning. Marknadsintroduktion pågår via en kontrollerad produktlansering (CPL) på utvalda ortopedkliniker i Nord- och Centraleuropa.

 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska borrmallar Epiguide® utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder. Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity® system ska implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Episurf Medical AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

         För mer information, vänligen kontakta:
         Nina Bake, vd Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 736-125 563
         E-post: ir@episurf.com