Episealer®presentation vid ISKSAA Global Summit i Leeds, Storbritannien, 21 juni 2018

Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) meddelar idag att professor Leif Ryd kommer vara en av talarna vid ISKSAA Global Summit i Leeds, Storbritannien, den 21 juni 2018. Ämnet är ”Customized femoral resurfacing metal implant for focal chondral lesions”. ISKSAA Global Summit, som i år hålls i Leeds, är den årliga huvudkongressen för ISKSAA (International Society for Knowledge for Surgeons on Arthroscopy and Arthroplasty). ISKSAA-organisationen kommer ursprungligen från Indien och lanserade sin globala kongress 2012. I år arrangeras den för första gången i Europa.

”Vi är mycket glada över möjligheten att presentera vid ISKSAA-kongressen då den har över 500 deltagare varav 400 från Indien. Episurf Medical arbetar för att etablera sig i Asien, och Indien har identifierats som en av de framtida nyckelmarknaderna”, säger Pål Ryfors, vd, Episurf Medical.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.