Episurf ansöker om tillstånd för klinisk prövning med Episealer

Idag den 23 januari 2012 lämnade Episurf in ansökan till Läkemedelsverket om tillstånd att inleda klinisk prövning.

 

VD Nina Bake kommenterar:

Vi håller tidslinjen. Denna studie kommer att kretsa kring genomförandet av tester på människor för Episealer Knee®, där de huvudsakliga undersökningsparametrarna är smärta och funktion.

Episealer Knee® är vår första produkt för tidig behandling av broskskador i leder. Idag finns det ingen effektiv behandling av broskskador men symptomen kan lindras. Den mest effektiva behandlingen är ersättning av knäleden. Varje år opereras ca 1,2 miljoner knän bort och ersätts med proteser. Vanligtvis erbjuder och betalar sjukhusen knäersättningsoperationer för patienter som är 60 år och äldre.  Patienter i 40-årsåldern får lida smärta i sina onda knän i ca 20 år innan de får köa till protesoperation. För patienter i åldersgruppen 40-60 år som vill ha en effektiv behandling är Episealer Knee® en must have-lösning.

Tidigare i höst ingick Episurf avtal med CRO-bolaget A+ Science om projektledning av klinisk prövning av Episealer Knee®, förberedelser av studiedokument samt monitorering och hantering av data. Vi ser fram emot att genomföra den kliniska prövningen tillsammans med två ortopediska kliniker i Sverige. Vi siktar på CE-märkning och marknadsintroduktion av våra produkter 2014.

 

Stockholm den 23 januari 2012

Episurf Medical AB (publ)

Styrelsen

   

För mer information, vänligen kontakta:

Homan Panahi

IR-ansvarig Episurf Medical AB (publ)

Tel: +46 (0) 763-989 666

E-post: homan@episurf.com

 

Episurf Medical AB:s Certified Adviser på First North är E. Öhman J:or Fondkommission AB, en del av Pareto Securitiesgruppen.