Episurf ansöker om ytterligare CE-märkning

Stockholm, 2013-10-30 10:22 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

I syfte att erhålla CE-märkning för bolagets nästa kommersiella produkt, Episealer® Trochlea, har Episurf Medicals anmälda organ (Notified Body) inlett en granskning av produkten och dess tekniska dokumentation. Förutsatt att granskningen går enligt plan beräknas CE-märkningen kunna erhållas under första kvartalet 2014.

Episealer® Trochlea baseras på bolagets individanpassade implantat och är avsedd för behandling av broskskador i området bakom knäskålen.

Bolaget har sedan tidigare en CE-märkt produkt, Episealer® Femoral Condyle, för behandling av broskskador i knäleden. En kontrollerad lansering av den produkten har inletts i utvalda europeiska länder under hösten 2013. 
 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska borrmallar Epiguide® utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder. Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity® system ska implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är listad på NASDAQ OMX First North med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com

         För mer information, vänligen kontakta:
         Nina Bake, vd Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 736-125 563
         E-post: ir@episurf.com