Episurf avslutar avtal om likviditetsgaranti

Episurf Medical AB avslutar sitt avtal med E. Öhman J:or Fondkommission AB som likviditetsgarant i handel med Episurf Medical AB:s B-aktie. Handel med likviditetsgaranti upphör 31 december 2011.

 

Stockholm 21 december 2011

Episurf Medical AB (publ)

Styrelsen

 

För mer information, vänligen kontakta:

Homan Panahi

IR-ansvarig Episurf Medical AB (publ)

Tel: +46 (0) 763-989 666

E-post: homan@episurf.com

 

Episurf Medical AB:s Certified Adviser på First North är E. Öhman J:or Fondkommission AB, en del av Pareto Securitiesgruppen.