Episurf beräknas erhålla CE-märkning 1 år tidigare än aviserat

I diskussioner med Episurf Medicals notified body har bolaget kommit fram till att resultat från bolagets genomförda studier och nu tillgängliga data är tillräckliga för erhållande av CE-märkning. Därför beräknas nu bolaget kunna tidigarelägga marknadsintroduktionen av Episealer knee® väsentligt.

CE-märkning är en förutsättning för start av försäljning av medicintekniska produkter på den Europeiska marknaden. Notified body är det organ som överser och verifierar CE- märkningsprocessen.

Episealer knee® är små implantat som anpassas för varje individs unika anatomi och broskskada.

 

Nina Bake, vd Episurf Medical kommenterar:

Det är naturligtvis väldigt glädjande att vi nu kan korta ned tiden till marknaden med minst ett år. Vi kan nu med full kraft koncentrera oss på att bygga ut våra marknadskanaler. Redan under andra kvartalet 2012 förstärkte vi säljorganisationen genom rekrytering av Peter Rautio, som har över 15 års erfarenhet från läkemedels- och medicinteknikindustrin där han har arbetat som säljare och försäljningschef. Parallellt har vi under året byggt ut och förstärkt våra relationer med ett trettiotal utvalda kliniker, varav ett tiotal kommer att ingå i den kontrollerade produktlanseringen.

 

Stockholm den 25 oktober 2012

Episurf Medical AB (publ.)

Styrelsen

 

För mer information, vänligen kontakta:

Homan Panahi, IR-ansvarig Episurf Medical AB (publ)

Tel: +46 (0) 763-989 666

E-post: homan@episurf.com

 

Episurfs Certified Adviser på First North är Pareto Öhman AB.