Episurf erhåller certifiering enligt ISO 13485:12 och Annex II

Episurf Medicals kvalitetsledningssystem har beviljats certifiering enligt ISO 13485:12 och Annex II. En ytterligare en milstolpe för året är därmed avklarad.

Denna information lämnades för offentliggörande, 2015-06-11 16:46 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Certifikatet har beviljats av den holländska certifieringsorganisationen DEKRA och omfattar följande: Design, development, manufacturing and distribution of orthopedic implants and instruments for the area of orthopedics.

Annex II innebär att Episurf Medical har certifierats för att själva kunna CE-märka bolagets produkter. Bolaget får därigenom bättre kontroll över utvecklingsprojekten och utvecklingsprocesserna kan kortas med 6-10 månader, vilket i sin tur innebär att bolagets produkter snabbare kan nå marknaden.

ISO-certifieringen är även ett viktigt steg mot den nordamerikanska marknaden. Certifiering enligt ISO 13485 är ett krav för att kunna koppla på Kanadas regelverk, CMDCAS, för att i ett nästa steg påbörja registrering av Episurf Medicals produkter i Kanada.


För mer information, vänligen kontakta:
Saeid Esmaeilzadeh, styrelseordförande Episurf Medical
Tel: +46-707187061
E-post: ir@episurf.com


Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska borrmallar Epiguide® utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder. Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity®-system ska implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.
Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är listad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Episurf Medical AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument.