Episurf erhåller godkännande från etiska prövningsnämnden

Episurf har tidigare inlämnat en ansökan till Läkemedelsverket och Regionala prövningsnämnden i Stockholm, om att få utföra en så kallad regulatorisk klinisk studie. I denna studie kommer en grupp patienter att behandlas med Episealer Knee®. De huvudsakliga undersökningsparametrarna i studien är patientsäkerhet och smärtlindring samt förbättrad funktion i knäleden efter behandling med implantat.

Idag kan Episurf meddela att etiska prövningsnämnden har gett sitt godkännande för aktuella studie. Innan studien kan påbörjas krävs även godkännande från Läkemedelsverket, vilket kommer att pressmeddelas när det har erhållits.

 

Stockholm den 28 mars 2012

Episurf Medical AB (publ.)

Styrelsen

 

För mer information, vänligen kontakta:

Homan Panahi, IR-ansvarig Episurf Medical AB (publ)

Tel: +46 (0) 763-989 666

E-post: homan@episurf.com

 

Episurf i korthet

Episurf utvecklar små individanpassade implantat (Episealer®) samt kirurgiska borrmallar (Epiguide®) för behandling av lokala broskskador i leder. Episurfs implantat är små, tunna och anpassas för varje individs unika anatomi och skada. Bolagets aktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq OMX First North. Ytterligare information om Episurf finns på www.episurf.com.  Episurfs Certified Adviser på First North är Pareto Öhman AB.