Episurf inleder uppbyggnad av logistiksystem i samarbete med Zapote

 

Episurfs affärsmodell bygger på kostnadseffektiv tillverkning av individanpassade implantat samt operationsinstrument som tillverkas efter beställning. Ett logistiksystem byggs nu upp för optimal kontroll och effektivitet över processflöden och spårbarhet. Samarbetet med Zapote påbörjas med en förstudie.

 

Nina Bake, VD Episurf Medical:

”Zapote har i många år utvecklat, förvaltat och skött driften av produktionssystem i Sverige, USA och Japan för andra globala medicintekniska företag. De ordersystemen har många likheter med det som vi nu bygger på Episurf Medical. Därför tror vi att Zapote är en bra partner för uppbyggnaden av Episurfs logistiksystem.”

 

Stockholm 26 september 2011

 

Episurf Medical AB (publ)

Styrelsen

 

För mer information, vänligen kontakta:

Homan Panahi

IR-ansvarig Episurf Medical AB (publ)

Tel: +46 (0) 763-989 666

E-post: homan@episurf.com