Episurf lämnar in tre nya PCT-ansökningar

Episurf Medical har lämnat in tre nya PCT-ansökningar* för att stärka bolagets patentportfölj avseende patientanpassade implantat.

 

Stockholm den 5 september 2012

Episurf Medical AB (publ.)

Styrelsen

 

För mer information, vänligen kontakta:

Homan Panahi, IR-ansvarig Episurf Medical AB (publ)

Tel: +46 (0) 763-989 666

E-post: homan@episurf.com

Episurfs Certified Adviser på First North är Pareto Öhman AB.

 

*Patent Cooperation Treaty, PCT, är en internationell överenskommelse som innebär att man genom en enda ansökan på ett språk får en internationell ingivningsdag. Det innebär att ansökan anses ingiven i samtliga PCT:s medlemsländer, mer än 140 stycken, den dagen.