Episurf lämnar in två nya patentansökningar

 

Episurf har sedan starten byggt upp en bred patentportfölj för att i möjligaste mån skydda bolagets forskning, utveckling och framtida produkter.

Episurf har nu lämnat in ytterligare två patentansökningar, en i Europa (EPO) och en i USA. Dessa ansökningar kompletterar den patentfamilj som avser operationsinstrumenten för implantation av Episurfs individanpassade implantat. Bolaget har numera en bred portfölj bestående av 18 patentansökningar.

Föremålet för patentansökningarna är ett modulärt kirurgiskt kit som består av en anpassad guide med tillhörande verktyg och går under namnet EpiguideTM.

EpiguideTM möjliggör genomförandet av precisa kirurgiska ingrepp som förväntas bättra implantatens långsiktiga prestation i människors leder.