Episurf Medial arrangerar sitt första utbildningsseminarium vid den prestigefyllda ICRS-kongressen i Sorrento, Italien

En framstående fakultet av ortopeder och radiologer håller Episurf Medicals första utbildningsseminarium vid ICRS (International Cartilage Repair Society) världskongress söndagen den 25 september. ICRS-kongressen är en mycket välkänd kongress vilken samlar ortopeder och cellbiologer som fokuserar på behandling av patienter som lider av broskskador.

Denna information lämnades för offentliggörande, 2016-09-21 09:21 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Utbildningsseminariet med rubriken ”How to Tailor the Transition between Biology and Arthroplasty” kommer att ledas av en panel bestående av fyra framstående kliniker vilka har olika specialiseringar inom behandling av broskskador. Associate Professor Tim Spalding från University Hospitals Coventry and Warwickshire (Storbritannien) kommer agera ordförande för mötet. Vidare deltar f d ordföranden för ICRS, Professor Mats Brittberg från Göteborg (Sverige), Dr Adam Mitchell från Fortius Clinic i London (Storbritannien), samt Professor Leif Ryd, Senior Advisor till Episurf Medical från Stockholm (Sverige).

Mötet kommer att diskutera olika tillgängliga behandlingsmetoder för behandling av broskskador i knäleden och de svårigheter som ortopeder möter i utövandet. Vidare kommer seminariet fokusera på Episurfs patenterade Episealerteknologi och dess roll i behandlingsalgoritmen, vilket kommer inkludera resultat, grundläggande vetenskap, operationsteknik och hur magnetkameraprocesser kan användas av ortopeder i syfte att underlätta beslutsprocessen.

”Vi är glada att denna grupp av världskända och framstående ortopeder och radiologer samlas för att delge sina kollegor om Episealerteknologin”, säger Rosemary Cunningham Thomas, vd Episurf Medical. ”Detta är något vi är väldigt stolta över. Att dessa framstående broskspecialister utbildar sina kollegor i vetenskapen om Episealer med hjälp av sina kombinerade kliniska erfarenheter, kommer hjälpa oss att standardisera Episealer som ett legitimt alternativ i ortopedens behandlingsalgoritm”.

”Vi ser dagligen hur patienter drar nytta av Episealer och vi ser fram emot att arbeta ännu närmare ortopederna i syfte att göra skillnad för patienter. Fördelarna med Episealerimplantaten för behandling av brosk- och benskador kommer att få ytterligare stöd genom den presentation av 12-månadersdata som kommer att hållas senare under ICRS-kongressen. Med en växande massa av imponerande kliniska resultat kommer Episurf Medical svara upp till de utmaningar och krav som ställs av ortopediska specialister på broskskador”, avslutar Rosemary Cunningham Thomas.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Rosemary Cunningham Thomas, VD, Episurf Medical

Tel: +46 (0) 70-7655892

Tel: +44 (0) 7803-753603

Email: rosemary@episurf.com

 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg.