Episurf Medical AB deltar vid SOF 2017 (Svensk Ortopedisk Förening), som arrangeras den 29 augusti – 1 september i Umeå, Sverige

Episurf Medical AB deltar vid SOF 2017 (Svensk Ortopedisk Förening), en ortopedisk konferens som arrangeras den 29 augusti – 1 september i Umeå, Sverige (Nolia).

För fullständig information se länk. (http://www.ortopediveckan.se/) För en översikt över industrikonferenser vid vilka Episurf Medical deltar, se länk. (www.episurf.com/healthcare-professionals/conferences).

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.comwkr0006.pdf