Episurf Medical AB presenterar vid Aktiedagen den 6 mars i Stockholm

Episurf Medical AB deltar vid Aktiedagen som hålls den 6 mars i Stockholm (Operaterassen, Karl XII:s torg). Arrangör är Aktiespararna och bolaget representeras av bolagets tillförordnade vd Pål Ryfors.

Denna information lämnades för offentliggörande, 2017-03-02 11:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) —
 

För fullständigt program och anmälan se länk. (http://www.aktiespararna.se/aktiedagen_stockholm)

Presentationen kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, tf vd, Episurf Medical

Tel: +46 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com


Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2017 kl. 11.30 CET.