Episurf Medical AB presenterar vid ProHearings den 17 februari i Stockholm

Episurf Medical AB deltar vid ProHearings investerarträff som arrangeras den 17 februari i Stockholm (Summit Hitech, Sveavägen 9-11). Arrangör är ProHearings och bolaget representeras av bolagets tillförordnade vd och finanschef Pål Ryfors.

Denna information lämnades för offentliggörande, 2017-02-09 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) —
 

För fullständigt program och anmälan se länk. (http://www.prohearings.com)

Presentationen kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, tf vd, Episurf Medical

Tel: +46 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com


Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg.