Episurf Medical AB presenterar vid ProHearings investerarträff den 3 juni i Stockholm

Denna information lämnades för offentliggörande, 2016-05-30 13:55 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Episurf Medical AB deltar vid ProHearings träff för investerare som hålls den 3 juni i Stockholm. Bolaget presenteras av bolagets CFO Pål Ryfors samt COO Jeanette Spångberg.  För fullständigt program och anmälan se länk: http://www.prohearings.com/.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, CFO, Episurf Medical

Tel: +46 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com
 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Episurf Medical AB ska