Episurf Medical AB utökar Clinical Advisory Board

Episurf Medical AB utökar sin Clinical Advisory Board med Dr Adam Mitchell. Dr Mitchell är en radiolog vars praxis är inriktad på behandling av högaktiva idrottare på den sportmedicinfokuserade Fortius Clinic i London. Hans kompetens inom radiologisk teknik för att hjälpa unga patienter kommer att komplettera Episurfs Clinical Advisory Board och ge en ännu bredare förståelse kring behandlingsmetoder för broskpatienter.

Denna information lämnades för offentliggörande, 2017-01-18 09:25 CET (GLOBE NEWSWIRE) —
 

”Jag har haft nöjet att träffa Dr Mitchell och hans framtidsfokus och noggrannhet är färdigheter som vi ser fram emot att tillgodogöra oss”, säger Dr Leif Ryd, ordförande i Episurfs Clinical Advisory Board. ”Vi är mycket glada över att Dr Mitchell ansluter sig till vår rådgivande grupp och vi ser fram emot att arbeta med honom för att positionera vår teknik inom området medicinsk bildteknik”.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, tf vd, Episurf Medical

Tel: +46 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com


Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg.