Episurf Medical AB utser Pareto Securities till likviditetsgarant

Denna information lämnades för offentliggörande, 2016-01-13 14:10 CET (GLOBE NEWSWIRE) —
Episurf Medical AB har utsett Pareto Securities till likviditetsgarant för sin aktie som är noterad på Nasdaq Stockholm. Syftet är att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs och att öka aktiens likviditet.

– Likviditetsgarantin ger Episurf en högre likviditet i aktien, vilket ger en mer rättvisande värdering och en lägre riskpremie för våra investerare säger Episurfs finanschef Pål Ryfors.

Likviditetsgarantåtagandet påbörjas den 15 januari 2016.

 

Stockholm, 13 januari 2016

 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Episurf Medical AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

         För mer information, vänligen kontakta:
         Rosemary Cunningham Thomas, VD, Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 70-7655892
         Tel: +44 (0) 7803-753603
         E-post: rosemary@episurf.com