Episurf Medical är i slutfasen av utvecklingen av ett fotledsimplantat

Med för närvarande tre Episealer®-implantat avsedda för knäskador godkända och marknadsförda i Europa, har Episurf Medical initierat utvecklingen av en ny produktgrupp av personspecifika Episaler®-implantat, avsedda för osteokondrala skador i talusbenet i fotleden. Denna typ av skador är vanligt förekommande och ett växande problem, med få alternativa behandlingsmetoder. Episurf Medical svarar nu på en betydande efterfrågan som tar sitt ursprung i bolagets nätverk av ortopeder. Ambitionen är att genomföra de första operationerna under det andra kvartalet 2018.

Det nya fotledsimplantatet och tillhörande kirurgiska instrument är framtagna baserat på samma teknologiplattform som bolagets Episealer® knäprodukter, med en patientspecifik design baserad på medicinsk bildvetenskap och 3D-modellering.

Episurf Medical har tidigare levererat ett specialanpassat implantat avsett för en patient i Tyskland som led av en skada i fotleden. Det talusimplantatet var specialanpassat baserat på ortopedens specifikationer i ett komplicerat fall där ett helt individanpassat implantat utgjorde den enda tillgängliga lösningen. Ortopeden gjorde bedömningen att inget annat behandlingsalternativ stod till buds, då det inte finns något motsvarande implantat på marknaden idag. Operationen genomfördes under 2016. Operationen var mycket lyckad och patienten uppvisade utmärkta resultat vid 12-månadersuppföljningen.

”En osteokondral fotledsskada är en skada i talusbenets brosk och underliggande ben, vilket vanligen skapar en djup och mycket besvärande smärta i fotleden. Dessa skador är vanligtvis ett resultat av en eller flera akuta händelser, ofta idrottsskador. Vi var övertygade om att Episurfs teknologi för behandling av knäskador också skulle fungera väl i fotleden, och 12-månadersdatan från Tyskland är väldigt uppmuntrande. De tekniska synergierna, tillsammans med bristen på tillräckliga behandlingsalternativ för denna typ av fotledsskador och noggrann marknadsanalys, bidrog till beslutet att genomföra detta nya projekt. Vi ser fram emot att tillhandahålla samma slags fördelar till patienter med fotledsskador som vi idag gör till de med knäskador”, kommenterar professor Leif Ryd, senior medicinsk rådgivare till Episurf Medical.

”Att addera ytterligare produkter till vår plattform är en viktig del av vår långsiktiga strategi och fotledsimplantatet medför en betydande långsiktig intäktspotential för Episurf Medical,” kommenterar Pål Ryfors, vd Episurf Medical.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.55 den 14 februari 2018.