Episurf Medical ansluts till AktieTorget

Episurf utvecklar ett nytt koncept som gör det möjligt att i ett tidigt skede behandla broskskador i leder genom att enbart ersätta den skadade ytan med ett unikt anpassat implantat. Således förväntas förslitningsskadans utbredning bromsas och därav ökar möjligheten att helt slippa, alternativt skjuta en protesoperation framåt i livet.Verkställande direktör i bolaget är Nina Bake och styrelseordförande är Saeid Esmaeilzadeh.


Aktien kommer att handlas under kortnamnet EPIS B och ISIN-koden är SE0003491562.