Episurf Medical ansöker om notering på Nasdaq OMX Stockholm

Stockholm, 2014-02-24 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Episurf Medical AB har den 21 februari 2014 lämnat in ansökan om att bolagets B-aktier ska upptas till handel på Nasdaq OMX Stockholms huvudlista. Episurf Medical är sedan 2011 listat på Nasdaq OMX First North. Bolagets ambition är att noteringen ska genomföras under andra kvartalet 2014.  

Bolaget har utsett Pareto Securities som finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå som legal rådgivare.

”En börsnotering ligger rätt i tiden när Episurf nu går in i en ny fas från att ha varit ett renodlat utvecklingsbolag till att succesivt bli ett kommersiellt bolag. Genom noteringen kan betydligt fler institutioner handla med och äga aktien och vi skapar en stabil grund för fortsatt tillväxt”, kommenterar Saeid Esmaeilzadeh, styrelseordförande i Episurf Medical.”

Arbetet med att förbereda Episurf Medical inför en notering på Nasdaq OMX Stockholms huvudlista har pågått under en lägre tid. Ett internt förändringsarbete pågår, som bland annat omfattar förstärkning av ledningsfunktioner och övergång till IFRS som redovisningsmetod. Även styrelsen har utökats och tillförts viktig kompetens.


Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska borrmallar Epiguide® utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder. Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity® system ska implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är listad på NASDAQ OMX First North med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com

         För mer information, vänligen kontakta:
         Nina Bake, vd Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 736-125 563
         E-post: ir@episurf.com