Episurf Medical anställer Clinical Marketing Manager

Episurf Medical meddelar att Davide Masoni börjar hos bolaget som Clinical Marketing Manager den 15 februari. Davide kommer att ansvara för Episurfs kliniska verksamhet då bolaget stärker sina aktiviteter i nyckelmarknaderna samt utvärderar expansion till nya marknader.

Denna information lämnades för offentliggörande, 2017-02-15 11:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) —
 

”Stark klinisk data är nödvändigt för att stödja vår produktportfölj och för att utveckla vår försäljningsplattform”, säger Dan Griffiths, European Marketing Manager. ”Davide har ett starkt fokus mot patientupplevelsen och den kliniska prestandan. Hans expertkunskaper inom detta område kommer hjälpa oss att öka vår förståelse och kunskap om våra lösningar för broskskador. Ytterligare klinisk data kommer möjliggöra påvisande av säkerhet och effektivitet för knäimplantatet Episealer®. Vi är mycket glada över att Davide har valt att börja på Episurf.”

Davide Masoni har en bakgrund inom medicinteknisk design och konstruktion och har jobbat med olika knäteknologier. Han har koordinerat kliniska studier inom Europa innan han anslöt till Episurf.

”Jag är mycket glad över att få börja på ett så innovativt bolag. Episealer®-teknologin blir allt mer erkänd av nyckelaktörer i den ortopediska samt sportmedicinska branschen, och produkternas prestanda behöver nu backas upp av ytterligare robust klinisk data. Arbetet som utförts hittills är väldigt uppmuntrande och jag ser fram emot att utveckla Episurfs kliniska profil genom att tydligt belysa de positiva resultaten och därmed möjliggöra ytterligare global expansion av produktfamiljen”, kommenterar Davide Masoni.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, tf vd, Episurf Medical

Tel: +46 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com


Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2017 kl. 11.00 CET.