Episurf Medical avser att stärka styrelsen inför börsnotering på Nasdaq OMX huvudlista

Stockholm, 2014-01-28 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Robert Charpentier har tidigare bland annat varit vd för Kaupthing Bank, Sverige, vice vd för Swedbank Group och direktör för Goldman Sachs International, London. Han sitter i dag i styrelsen för Alltele AB, Marginalen Bank AB, OrganoWood AB med flera.

”Det skulle vara en stor tillgång för Episurf Medical att knyta Robert Charpentier till bolagets styrelse. Hans kompetens och erfarenhet från finansbranschen kommer att vara av stor betydelse för Episurfs fortsatta utveckling”, säger Saeid Esmaeilzadeh, styrelseordförande för Episurf Medical.

”Jag har följt Episurf Medical sedan företaget grundades och ser stor potential i bolagets teknologi för behandling av ledbesvär. Jag hoppas att med min erfarenhet av styrelse- och ledningsarbete från bland annat börsbolag kunna bidra till Episurfs framtida tillväxt och framgång. Jag ser fram mot samarbetet och att vara del i Episurfs fortsatta resa”, säger Robert Charpentier.

Episurf Medicals valberedning består av Saeid Esmaeilzadeh, Ashkan Pouya, Michael Rosenlew och Mikael Lönn.
 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska borrmallar Epiguide® utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder. Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity® system ska implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är listad på NASDAQ OMX First North med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com

         För mer information, vänligen kontakta:
         Nina Bake, vd Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 736-125 563
         E-post: ir@episurf.com