Episurf Medical beviljas VINNOVA-finansiering om 4,2 MSEK

Stockholm, 2013-05-10 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
Episurf Medical har beviljats ett anslag om 4,2 miljoner kronor för ett forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete med partners i Europa. Projektet gäller Episurf Medicals teknik för individanpassning av ortopediska implantat i knä och är en del av Episurf Medicals pågående produktutvecklingsplan.

Förutom den fortsatta produktutveckling som bedrivs av Episurf Medical medverkar ett av Tysklands största universitetssjukhus, Charité Berlin, med forskning kring ytbeläggningsalternativ. Ytterligare ett europeiskt partnerföretag medverkar i projektet genom att vidareutveckla och optimera högskalig produktion av individanpassade implantat. De tre parterna i projektet har beviljats anslag separat.

Projektet rankades som nummer 12 i konkurrens med nära 500 projekt. Rankingen är resultatet av en utvärdering av oberoende internationella tekniska experter och en oberoende internationell rankingpanel inom Eurostarsprogrammet. Förutsatt att Episurf Medical följer en angiven projektplan och nödvändig formalia kommer pengarna att utbetalas under en treårsperiod, varav 2,1 miljoner kronor under 2013.

Eurostar är ett europeiskt samarbete för finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt med innovationshöjd, samhällsnytta och stor marknadspotential, som bedrivs i samarbete mellan flera europeiska länder. Finansieringen sker genom anslag där motparten åtar sig dels att projektet drivs som ett samarbete mellan flera europeiska länder, dels att mottagaren själv ordnar finansiering om samma belopp som beviljats i anslag. I Sverige är det statliga myndigheten VINNOVA som hanterar samarbete och finansiering inom ramen för Eurostar.


 

         För mer information, vänligen kontakta:
         Nina Bake, vd Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 736-125 563
         E-post: ir@episurf.com