Episurf Medical beviljas ytterligare patent i Europa

Episurf Medical har erhållit beviljande för ett nytt patent i Europa. Patentet omfattar en kirurgisk borrguide med funktion för djupjustering. Denna guide utgör en del av Episurfs verktygskit för implantation av patientunika ledimplantat. Detta är det första patentet i denna patentfamilj att beviljas.

Denna information lämnades för offentliggörande, 2016-08-01 12:10 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Framtagandet av nya patent och en kontinuerlig översyn av existerande patentportfölj är av stor betydelse för Episurf i syfte att skydda bolagets teknologier och nya innovationer kring befintliga och framtida produkter. Bolaget har i dagsläget cirka 80 aktiva patent och patentansökningar fördelat på 20 patentfamiljer.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Rosemary Cunningham Thomas, VD, Episurf Medical

Tel: +46 (0) 70-7655892

Tel: +44 (0) 7803-753603

Email: rosemary@episurf.com

 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 12.10 den 1 augusti 2016.