Episurf Medical beviljas ytterligare patent i USA

Episurf Medical har erhållit beviljande för ett nytt patent i USA. Patentet omfattar tillverkningsmetoder för bolagets patientunika ledimplantat och dess tillhörande kirurgiska verktyg. Detta är det första patentet i denna patentfamilj att beviljas.

Denna information lämnades för offentliggörande, 2016-02-25 15:13 CET (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Framtagandet av nya patent och en kontinuerlig översyn av existerande patentportfölj är av stor betydelse för Episurf i syfte att skydda bolagets teknologier och nya innovationer kring befintliga och framtida produkter. Bolaget har i dagsläget cirka 80 aktiva patent och patentansökningar fördelat på 20 patentfamiljer.

 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Episurf Medical AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

         För mer information, vänligen kontakta:
         Rosemary Cunningham Thomas, VD, Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 70-7655892
         Tel: +44 (0) 7803-753603
         E-post: rosemary@episurf.com