Episurf Medical erhåller ytterligare beviljat patent i Europa

Europeiska patentverket EPO har meddelat sin avsikt att bevilja Episurf Medical ytterligare ett patent i Europa. Patentet Implantatspecifik borr omfattar ett av verktygen i Episurf Medicals uppsättning med kirurgiska instrument som används vid implantation av det individanpassade ledimplantatet Episealer®.

”Detta patent har under det senaste året beviljats i flera regioner globalt, och det är viktigt att det nu också blir beviljat i Europa, som för stunden är vår viktigaste marknad.” kommenterar Pål Ryfors, vd Episurf Medical. 

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 13.30 den 12 juni 2017.wkr0006.pdf