Episurf Medical erhåller ytterligare beviljat patent i USA

Amerikanska patentverket USPTO har meddelat sin avsikt att bevilja ytterligare en av Episurf Medicals patentansökningar. Denna ansökan omfattar Episurf Medicals kirurgiska borrguide med funktion för djupjustering. Guiden utgör en del av Episurf Medicals uppsättning med kirurgiska instrument som används vid implantation av det individanpassade ledimplantatet Episealer®.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, tf vd, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 10.00 den 8 maj 2017.wkr0006.pdf