Episurf Medical erhåller CE-märkning för bolagets tredje produkt och accelererar försäljningsinsatserna

Episealer® Femoral Twin är Episurf Medicals första ”självcertifierade” CE-märkning av en produkt genom bolagets nyligen erhållna ISO 13458:2012 och Annex II certifiering. Produkten har redan väckt intresse från europeiska kliniker och åtta förbeställningar har mottagits.

Denna information lämnades för offentliggörande, 2015-09-07 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Episealer® Femoral Twin är ett patientspecifikt implantat för behandling av större och mer långsträckta brosk- och underliggande bendefekter i kondylen och trochlea-området. Behandlingen syftar till att hjälpa patienter som lider av smärta och nedsatt rörlighet på grund av broskskador, att återvända till en aktiv livsstil.

”Episurf har nu tre patientspecifika produkter på marknaden som kompletterar varandra vilket möjliggör för oss att behandla olika typer av skador i knäleden. Detta innebär också att våra säljteam i Europa har ytterligare en produkt inom Episealer-familjen att erbjuda kliniker och kirurger”, säger Rosemary Cunningham Thomas, VD, Episurf Medical.

I juni 2015 erhöll Episurf Medical ISO 13485:2012 och Annex II certifiering som gör det möjligt för företaget att CE-märka sina egna produkter. Bolaget får därigenom bättre kontroll över utvecklingsprojekten och utvecklingsprocesserna som nu kan kortas med 6-10 månader, vilket i sin tur innebär att bolagets produkter snabbare kan nå marknaden.

”Tack vare den ISO och Annex II certifiering vi erhöll i juni, har vi kunnat få CE-godkännande för Episealer® Femoral Twin inom mindre än tre månader. Detta ger oss ett gyllene tillfälle och en fantastisk position att utnyttja våra accelererade sälj- och marknadsföringsinsatser på viktiga europeiska marknader till att vara lyhörda för kirurgernas behov och på kort tid kunna utveckla och introducera nya Episurf-produkter”, säger Rosemary Cunningham Thomas, VD, Episurf Medical.

 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är listad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Episurf Medical AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 

 

         För mer information, vänligen kontakta:
         Rosemary Cunningham Thomas, VD Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 70-7655892
         Tel: +44 (0) 7803-753603
         E-post: rosemary@episurf.com