Episurf Medical erhåller CE-märkning för sin femte produkt, EpioscopyTM Damage Assessment Tool

EpioscopyTM är ett intelligent, patientspecifikt verktyg för beslutstöd, utvecklat genom företagets patenterade uiFidelity-plattform. Därmed breddar Episurf sin produktportfölj till att även innehålla en fristående digital service som riktar sig till kirurger och patienter.

Denna information lämnades för offentliggörande, 2016-01-15 08:59 CET (GLOBE NEWSWIRE) —
 

EpioscopyTM är ett avancerat kliniskt skadebedömningsverktyg som förser läkaren med beslutsunderlag i form av 3D-visualiseringar av patientens segmenterade knä, visuell utmärkning av kondrala och osteokondrala skador i den femorala delen av knät samt en skriftlig bedömning av strukturella avvikelser på skenbenet, knäskålen, menisken och främre korsbandet. I de fall där Episurf Medicals implantatslösning anses vara ett lämpligt behandlingsalternativ, adderas en visualisering av implantatet/guiden till 3D-bilden av knät.

”Vi ser EpioscopyTM som ett icke-invasivt komplement till artroskopi för bättre kliniskt beslutsfattande, med ambitionen att utveckla produkten till ett diagnostiskt verktyg. Bolaget avser även att erbjuda EpioscopyTM-tjänsten direkt till potentiella patienter som söker efter behandlingsalternativ efter tidigare misslyckade broskreparerande ingrepp”, säger Rosemary Cunningham Thomas, VD för Episurf Medical.

Den globala marknaden för antalet artroskopiska procedurer uppgår till cirka 2 miljoner per år med en kostnad per ingrepp som varierar mellan USD 1000 – USD 2000. Givet den konsekventa korrektheten i Episurf Medicals skadebedömningsprocess, syftar EpioscopyTM-verkyget att ge kirurger en detaljerad patientspecifik bedömning som ska resultera i mer kostnadseffektiv vård.

“Feedback från våra kunder har hjälpt oss att förstå det unika i och betydande värdet av vår pre-kirurgiska skadebedömningsplattform i form av en intelligent planeringsguide som är starkt positionerat för att generera ‘software as a service’-intäktströmmar till bolaget”, säger VD Rosemary Cunningham Thomas. “Även Episurf Medicals Clinical Advisory Board har gjort bedömningen att vår pre-kirurgiska utvärderingsrapport erbjuder en form av kvalitetskontroll som leder till lämplig val av behandling och patienturval och därigenom bidrar till bättre kliniska resultat och nöjda patienter“.

Episurf har nu fem patientspecifika produkter på marknaden vilka kompletterar varandra och bidrar till att ge människor som lider av knäsmärta en andra chans till ett normalt smärtfritt liv när tidigare behandlingar har misslyckats.

“Med hänsyn till den växande omfattningen av tidig artros, tror vi att ett företag som kombinerar patientspecifik implantatteknologi med högteknologiska digitala lösningar är mycket attraktivt för såväl kirurger, patienter och investerare. Avancerad bildteknik i kombination med Episurf Medicals kärnkompetens inom bedömning av broskskador och bendefekter kommer göra det möjligt för företaget att utöka sin plattform mot screening och den förebyggande hälsosektorn där tidiga insatser kan förhindra framtida smärta och kraftigt minska kostnaderna för vård i samband med progressiva och degenerativa knäskador“, säger Rosemary Cunningham Thomas.

 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Episurf Medical AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

         För mer information, vänligen kontakta:
         Rosemary Cunningham Thomas, VD, Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 70-7655892
         Tel: +44 (0) 7803-753603
         E-post: rosemary@episurf.com