Episurf Medical erhåller CE-märkning för sin fjärde produkt, EpiGuide® MOS

EpiGuide® MOS är Episurf Medicals andra “självcertifierade” CE-märkning av en produkt och den fjärde patientspecifika applikationen för behandling av broskskador i knät. Genom utökningen med EpiGuide® MOS breddar Episurf Medical sin produktportfölj till att även innehålla ett patientspecifikt guideinstrument för genomförande av plastikmosaikoperationer, en biologisk knäledsbehandling som riktar sig till människor i åldern 20-40 år vilka anses för unga för Episealer®-implantatet.

Denna information lämnades för offentliggörande, 2015-12-21 15:58 CET (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Mosaikplastik är en behandling där brosk från en frisk del av knät förflyttas till det område där brosket har skadats. Tillvägagångssättet innebär att brosk- och benstavar plockas från mindre viktbärande områden i knät och placeras i det skadade området i knäleden i form av ett mosaikmönster. Målsättningen är att fylla igen skadan helt med friskt brosk.

“Mosaikplastik är ett svårt ingrepp som är starkt avhängt kirurgens skicklighet. Förplanering med hjälp av MRI-bilder möjliggör uppskattning av skadans storlek, liksom planering av det optimala antalet stavar, dess storlekar, mönstret och formen på mosaiken. EpiGuide® MOS syftar till att minska beroendet av varje enskild kirurgs kompetens genom att göra det lättare att utföra en exakt och snabb mosaikplastikkirurgi baserat på förplanering och en patientsspecifik guide”, säger Rosemary Cunningham Thomas, VD, Episurf Medical.

EpiGuide® MOS kan utformas för att passa alla mosaikplastikinstrument på marknaden, vilket ger kirurger en funktionell och lättanvänd kirurgisk guide som hjälper dem att öka precisionen under mosaikplastikoperationer.

“Episurf har nu fyra patientspecifika produkter på marknaden som kompletterar varandra och ger oss möjlighet att möta behovet av att behandla olika typer av knäledsskador inom olika åldersgrupper. Vi planerar att lansera EpiGuide® MOS på marknaden i januari 2016, vilket ger vårt säljteam i Europa ytterligare en Episurf-produkt att erbjuda kliniker och kirurger”, fortsätter Rosemary Cunningham Thomas.

I juni 2015 erhöll Episurf Medical ISO 13485: 2012 samt Annex II-certifieringen, vilket gör det möjligt för bolaget att CE-märka sina egna produkter. Därigenom kan Episurf Medical få bättre kontroll över sina utvecklingsprojekt och processer, som nu kan kortas med 6-10 månader, vilket i sin tur innebär att bolagets produkter snabbare kan nå marknaden. EpiGuide® MOS är Episurf Medicals andra “självcertifierade” CE-märkning av en produkt.


Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är listad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Episurf Medical AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 

         För mer information, vänligen kontakta:
         Rosemary Cunningham Thomas, VD, Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 70-7655892
         Tel: +44 (0) 7803-753603
         E-post: rosemary@episurf.com