Episurf Medical erhåller marknadsgodkännande i Israel och ingår distributörsavtal för den israeliska marknaden

Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) meddelar idag att den israeliska hälsovårdsmyndigheten har godkänt Episurf Medicals knäimplantat Episealer® för den israeliska marknaden. Godkännandet följer efter en granskningsprocess. Episurf Medical meddelar också att bolaget har ingått ett distributörsavtal för den israeliska marknaden med AMI Technologies Ltd., en ledande distributör av medicintekniska produkter i Israel.

”Vi är mycket glada över att vi fortsätter att verkställa vår globala strategi genom att öppna upp vår första distributörsmarknad. Detta är ett viktigt steg för Episurf Medical” säger Pål Ryfors, vd Episurf Medical.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.30 den 18 Januari 2018.wkr0006.pdf