Episurf Medical erhåller sina första beviljade patent i Kina

Episurf Medical erhåller beviljande för två nya patent i Kina. Kinesiska patentverket SIPO har meddelat sin avsikt att bevilja två patent relaterade till kirurgiska verktyg i Episurf Medicals teknikplattform. De kinesiska patenten för Implantatspecifik borr och Borrguide med höjdjusteringsfunktion förväntas beviljas och utfärdas under Q2 2017. Teknologierna som täcks av dessa patent möjliggör positionering med hög precision av Episurf Medicals implantat Episealer®.

Denna information lämnades för offentliggörande, 2017-02-14 07:53 CET (GLOBE NEWSWIRE) —
 

”Detta är första gången bolaget får ett patent beviljat i Kina. Det är ett steg framåt i Episurfs arbete för att säkra immaterialrättsligt skydd globalt” kommenterar Pål Ryfors, tf vd Episurf Medical. 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, tf vd, Episurf Medical

Tel: +46 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com


Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg.